ACTUALITAT

V CONGRÉS D'HISTÒRIA DE GIRONA. Monestirs i convents a Girona

L’Institut d’Estudis Gironins (IEG) i l’Ajuntament de Girona coorganitzen enguany el V Congrés d’Història de Girona amb ocasió de commemorar el mil·lenari de la fundació del monestir de Sant Daniel.

Volem dedicar la cinquena convocatòria dels congressos d’Història de Girona a l’estudi dels convents i monestirs de Girona des de l’inici del monaquisme a la nostra ciutat fins als temps moderns. Aquest tema ha merescut amb intermitències l’atenció de la historiografia. Resten, però, llacunes per completar i, tot i que la bibliografia és extensa i alhora desigual segons els períodes, pensem que cal revisar continguts i segurament cal també plantejar nous punts de vista.

El congrés centrarà, doncs, l’atenció en la recerca més recent i en l’estudi d’aquells aspectes innovadors que impliquin la revisió d’alguns dels episodis, o que serveixin per omplir buits d’allò que no ha estat tractat o que ho ha estat d’una manera deficient. Una conferència de presentació que servirà d’introducció general al monaquisme a Girona, onze ponències que seran anunciades en una segona circular, i les comunicacions que presentin els participants al congrés hauran de permetre aconseguir un bon nivell de coneixement sobre els aspectes més rellevants de les organitzacions monàstiques a la nostra ciutat.

Des d´aquí i amb temps per endavant, aquesta convocatòria és oberta a tothom que desitgi de participar-hi activament amb les seves aportacions.

Estigues al corrent de tot

Subscriu-te al nostre butlletí electrònic per rebre les últimes notícies